Octrooi

De Veritise Verificatie Technologie is gepatenteerd. Lees hieronder meer over ons octrooi.

Toestel en methode voor de authentificatie van producten

De onderhavige uitvinding heeft in het algemeen betrekking op oplossingen voor de authentificatie en traceerbaarheid van verhandelbare goederen. 

Meer bepaald betreft het een methode en een toestel voor de authentificatie van producten waarop etiketten zijn aangebracht. Het heeft ook betrekking op elk product waarop dergelijke etiketten zijn aangebracht. 

Stand van zaken Namaak betreft alle sectoren van economische activiteit. Om deze situatie het hoofd te bieden zijn authenticatie en traceerbaarheid van producten van groot belang.

 Authenticatie- en traceerbaarheidsoplossingen hebben tot doel een bepaalde mate van zekerheid te verkrijgen over de authenticiteit van een product.

Deze oplossingen zijn over het algemeen gebaseerd op identificatie-elementen die kunnen worden ingedeeld in drie verschillende technologieën:

- visueel controleerbare elementen (b.v. antikrasvoorzieningen, hologrammen, inkt, enz,) 

- laboratoriumcontroleerbare items (bv. fysieke markers, biologische markers, enz.), en 

- elementen die gecontroleerd kunnen worden met draagbare instrumenten (bijv. digitale markers, nanodeeltjes, enz.).

Momenteel zijn de meeste identificatiemiddelen die door draagbare instrumenten kunnen worden gecontroleerd, ofwel zeer ingewikkeld om te implementeren, en daarom niet erg bruikbaar op grote schaal, ofwel niet veilig genoeg zodat ze gevoelig zijn voor manipulatie.

Er is dus behoefte aan nieuwe authenticatiemiddelen.

Veritise Patent Protected Technology brengt betaalbare oplossingen om merkbescherming en maatregelen tegen namaak te bieden op een toegankelijke manier voor alle deelnemende fabrikanten.