Octrooi

Veritise Verification Technology is gepatenteerd. Lees hieronder meer over ons octrooi.

Toestel en methode voor de authentificatie van producten

De onderhavige uitvinding heeft in het algemeen betrekking op het gebied van oplossingen voor de authenticatie en traceerbaarheid van verhandelbare goederen. 

Meer in het bijzonder gaat het om een methode en een toestel voor de authentificatie van producten waarop etiketten zijn aangebracht. Het heeft ook betrekking op elk product dat dergelijke etiketten draagt. 

Stand van de techniek Alle sectoren van de economie hebben te maken met namaak. Om deze situatie het hoofd te bieden, zijn de authenticatie en de traceerbaarheid van producten belangrijke kwesties.

 Authenticatie- en traceerbaarheidsoplossingen hebben tot doel een bepaalde mate van zekerheid te verkrijgen over de authenticiteit van een product.

Deze oplossingen zijn in het algemeen gebaseerd op identificatie-elementen die in drie verschillende technologieën kunnen worden ingedeeld:

- visueel controleerbare elementen (bijvoorbeeld antikrasvoorzieningen, hologrammen, inkt, enz,) 

- in het laboratorium controleerbare zaken (bv. fysische markers, biologische markers, enz.), en 

- elementen die kunnen worden gecontroleerd met behulp van draagbare instrumenten (bv. digitale markers, nanodeeltjes, enz.).

Momenteel zijn de meeste identificatiemiddelen die door draagbare instrumenten kunnen worden gecontroleerd, ofwel zeer ingewikkeld om te implementeren, en daarom niet erg bruikbaar op grote schaal, ofwel niet veilig genoeg zodat ze gevoelig zijn voor manipulatie.

Er is dus behoefte aan nieuwe authenticatiemiddelen.

Veritise Patent Protected Technology brengt betaalbare oplossingen om merkbescherming en anti-vervalsingsmaatregelen te bieden op een toegankelijke manier voor alle deelnemende fabrikanten.

Schrijf je vandaag in!

 

De Veritise publieke token verkoop is nu live! 

Ontvang het laatste nieuws en updates van Veritise.

U bent met succes ingeschreven!