Merk Activa

Richtlijnen voor het gebruik van handelsmerken

 

Deze richtlijnen leggen uit hoe u onze merkactiva te allen tijde moet gebruiken en visueel presenteren. Uw gebruik van onze merkactiva geeft aan dat u deze richtlijnen aanvaardt, en u begrijpt dat uw gebruik van onze merkactiva in strijd met deze richtlijnen zal leiden tot automatische beëindiging van uw licentie en/of toestemming om onze merkactiva te gebruiken.

  • Het gebruik van onze merkactiva moet uitdrukkelijk schriftelijk worden toegestaan.
  • Uw gebruik mag consumenten niet misleiden ten aanzien van onze sponsoring van, aansluiting bij of goedkeuring van uw bedrijf of uw producten of diensten.
  • Onze merkactiva zijn onze exclusieve eigendom. Alle goodwill die voortvloeit uit uw gebruik van onze merkactiva komt uitsluitend ons ten goede. U zult geen actie ondernemen die in strijd is met onze rechten of het eigendom van onze merkactiva. Bij gebruik op een webpagina moeten onze merkactiva, evenals de vermelding van onze naam, ingebedde hyperlinks naar onze homepage bevatten: www.veritise.com.
  • Onze merkactiva moeten op een respectvolle manier worden gebruikt. Onze merkactiva mogen niet worden gebruikt op een manier die ons, onze producten of diensten schaadt, of op een manier die naar onze mening onze reputatie of de goodwill in onze merkactiva vermindert of anderszins schaadt. Met andere woorden, associeer onze merkactiva niet met illegale of onwettige activiteiten en gebruik ze niet op een manier die misleidend of schadelijk is.

Veritise Logo Pakket